Rolety zewnętrzne

Rolety zewnętrzne chronią prywatność, zabezpieczają przed nadmiernym hałasem oraz niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, podnoszą poziom bezpieczeństwa każdego domu. Zasadnicze elementy budowy rolety to skrzynka oraz pancerz rolety, który po prowadnicach zwijany jest do skrzynki. Dokonując wyboru jednego z 4 systemów roletowych z oferty Dako należy zwrócić uwagę na poniższe aspekty:

  • W którym momencie następuje montaż rolety.
  • Gdzie umiejscowiona jest skrzynka rolety: czy od strony elewacji, czy wewnątrz budynku.
  • Miejsce lokalizacji klapy rewizyjnej służącej do konserwacji lub serwisowania rolety.
Rolety zewnętrzne

Systemy rolet zewnętrznych

Rolety elewacyjne

Rolety elewacyjne

Rolety elewacyjne można stosować w nowo powstających budynkach oraz w obiektach już istniejących. Montaż rolety odbywa się na ścianie lub na ramie okiennej. Istnieje możliwość wyboru kształtu skrzyni osłonowej.

Rolety podtynkowe

Rolety podtynkowe stosuje się w nowo budowanych obiektach, na etapie ocieplania budynku. Skrzynia rolety jest pokryta materiałem elewacyjnym. Widoczna jest klapa rewizyjna która znajduje się w dolnej części skrzynki rolety.

Rolety podtynkowe
Rolety nastawne

Rolety nastawne

Rolety nadstawne montowane są we wnęce okiennej, stosowane są w nowym budownictwie oraz podczas wymiany stolarki okiennej. Skrzynia rolety może być zabudowana częściowo lub całkowicie.

Rolety nadprożowe

System nadprożowy przeznaczony jest do nowo powstających budynków. Skrzynki rolety w systemie nadprożowym są gotowymi elementami budowlanymi, montowanymi w trakcie wznoszenia ścian budynków.

Rolety nadprożowe